VISIE

De kwaliteit van de ruimte heeft een belangrijke invloed op het welbevinden en functioneren van de gebruikers van die ruimte. Dit geldt voor b.v. patiënten, leerlingen, bewoners en/of medewerkers, bezoekers en klanten van de organisatie. De huisvesting moet aansluiten bij de behoeften van de gebruiker, de corporate identity van de organisatie en de gewenste belevingswereld van de klant. Het gebouw moet bovendien logistiek goed in elkaar zitten, een bijna natuurlijke ordening is nodig. Er moet overzicht zijn en er moet een duidelijk verband met de organisatievorm zijn. Pas dan kan een bedrijf optimaal functioneren. Tieman stelt bij elk project “de Gebruiker centraal”. Steeds wordt geprobeerd een synergie tot stand te brengen tussen het gebouw, de omgeving, de huisvesting en de inrichting enerzijds en de gebruikers en hun organisatie anderzijds. Eisen, doelstellingen en corporate identity van de organisatie worden samengebracht met de behoeften van de daadwerkelijke gebruikers. Dat resulteert in een effectieve en efficiënte – maar niet per se zakelijke – huisvesting van stad tot stoel. Huisvesten vanuit deze principes is een doordacht spel met louter winnaars. Mensen voelen zich prettig en betrokken, de organisatie functioneert en rendeert optimaal waarbij de klant de juiste uitstraling aantreft. De huisvesting levert op deze manier een belangrijke bedrijfseconomische meerwaarde op.

 

 

Schematische weergave:
Visie schema

 Pagina bodem