ADVIES EN MANAGEMENT HUISVESTINGSOPLOSSINGEN

Projektburo Tieman B.V. levert sinds 1989 expertise voor het oplossen van huisvestingsvraagstukken en participeert in het NovéFlex project voor de realisatie van oplossingen voor Flexgoed. Projektburo Tieman bedenkt en realiseert huisvestingsoplossingen

vanuit het idee “de gebruiker centraal”. Huisvesting is pas geslaagd wanneer het functioneren van de mens en/of die van de organisatie centraal hebben gestaan bij de ontwikkeling en vormgeving van de omgeving.