MAATOPLOSSING

De werkwijze van Projektburo Tieman kenmerkt zich door een gefaseerde aanpak. Daarbij zijn vier onderdelen te onderscheiden: het samenstellen van het projectteam en het projectmanagement, inventarisatie, ontwerp en implementatie, evaluatie en beheer. Projektburo Tieman kan daarbij het hele traject invullen: van het ontwikkelen van het gewenste concept tot en met de realisatie en het beheer. Vanaf het eerste begin vindt er intensief overleg plaats met de opdrachtgever. Veel aandacht wordt besteed aan verbanden, die bestaan tussen alle fases van het besluitvormingsproces. Bij het opstellen van een plan van aanpak is de praktijk altijd richtinggevend. In grotere organisatie worden projecten door het bureau met regelmaat begeleid in haar rol als gedelegeerd opdrachtgever.

Wensen van de opdrachtgever, budgettaire mogelijkheden, de eisen die het gebouw stelt en de behoeften van de medewerkers en bezoekers vormen de voedingsbodem voor een deskundige analyse. Pas op basis van die gedegen analyse wordt er toegewerkt naar een complete conceptuele invulling, die dan ook steeds een maatoplossing is. Het is deze manier van werken die Projektburo Tieman tot de ideale partner maakt van het vastgoedbeheer en facility management bij projecten als: de (her)inrichting van bedrijven met meerdere vestigingen, van bedrijven met grootschalige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en van bedrijven, die hun corporate identity bevestigd willen zien in het gebouw en de omgeving. Doordat er niet ad hoc wordt geadviseerd, maar steeds een gedegen analyse wordt gemaakt en gewerkt wordt vanuit een heldere visie en een integrale aanpak, is deze aanpak uitermate geschikt voor complexe en grote projecten. Dikwijls zijn er diverse vestigingen aan de orde met elk een eigen problematiek maar aangepaste invulling behoeven vanuit eenzelfde concept.

maatoplossingen

maatopl combi

 

TAKEN

Wardo Tieman
Projectmanagement;
Procesmanagement;
Huisvestingsadviseur;
Gedelegeerd opdrachtgever;
Productontwikkeling;
Directeur eigenaar;

PROJECTTEAMS pT

Projektburo Tieman;
Ministerie van Sociale zaken;
Gemeente Rotterdam;
Gemeente Venlo;
Gemeente Deventer;
NovéFlex;

PROJECTEN pT

Gezondheidszorg;
Bestuur;
Monumenten;
Infrastructuur;
Kantoren;
Woningbouw;
Interieur;

Pagina bodem