EMPiRiS

“de gebruiker centraal”

Projektburo Tieman B.V. levert sinds 1989 expertise voor het oplossen van huisvestingsvraagstukken en participeert in het NovéFlex project voor de realisatie van oplossingen voor Flexgoed. De Domuskoffer en de opTie zijn daarvan de concrete resultaten. Empiris B.V. is de houdster van de intellectuele eigendom die bij de voorbereidingen en realisaties van de projecten tot stand is gekomen.

Projektburo Tieman bedenkt en realiseert huisvestingsoplossingen vanuit het idee “de gebruiker centraal”. Huisvesting is pas geslaagd wanneer het functioneren van de mens en/of die van de organisatie centraal hebben gestaan bij de ontwikkeling en vormgeving van de omgeving. De ervaring heeft geleerd dat met consequent redeneren vanuit deze filosofie, iedereen aan een zo optimaal mogelijke huisvesting geholpen kan worden. Wardo Tieman fungeert daarvoor al vele jaren als ideeëngenerator en motor bij veelal grootschalige projecten; hij is daarmee een sturende en bindende succesfactor. Teams onder zijn leiding realiseren bijzondere projecten voor grote organisaties en (semi)overheidsinstellingen. De teams gaan pragmatisch te werk en zijn in staat complexe vraagstukken te ontrafelen tot beheersbare onderdelen. Analyserend vermogen en conceptueel en systematisch denken zijn daarbij belangrijke voorwaarden om tot een optimale huisvesting te komen.

NovéFlex